แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ MOODLE และ กล่มผู้ใช้งานในประเทศไทย

ตลอดจนความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อหา และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ e-learning

http://www.thaiall.com/e-learning/moodle.htm#1

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 2 June 2009, 03:21PM