ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บริการห้องเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำหรับอาจารย์ที่ต้องการเปิดบริการ website ประจำวิชา

  1. โปรดกรอกแบบฟอร์มในเอกสาร และส่ง e-mail มาที่  <font color="#116699" size="2">moodle@mail.rmutt.ac.th</font> ทางผู้ดูแลระบบจะดำเนินการเปิดรายวิชาให้
  2. สมัครสมาชิกของ website ทาง http://www.moodle.rmutt.ac.th/login/signup.php  เพื่อสร้างสิทธิ์ การจัดการหลักสูตร ให้สามารถจัดการเนื้อหาเองได้
  3. สำหรับ คณะและสาขาวิชา หลักสูตร ต่างๆ ที่มีความประสงค์ จะจัดการหลักสูตรและเนื้อหาทั้งหมดเอง สามารถแจ้งรายละเอียด มาทาง email เพื่อสร้างสิทธิ์ของ ผู้จัดการหลักสูตรให้ 

สำหรับนักศึกษา

  1. สมัครเข้าเรียนทาง http://www.moodle.rmutt.ac.th/login/signup.php
  2. อาจารย์ผู้สอนจะต้องอนุญาตให้เข้าเรียนก่อน จึงเข้าใช้งานได้
  3. หากในบางวิชากำหนด  'รหัสผ่านในการเข้าเรียน' สอบถามได้จากผู้สอน

(ยังไม่มีข่าว)