กลับมาที่เว็บไซต์นี้?

เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
(เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies)ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies (หน้าต่างใหม่)
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้เฉพาะรายวิชาที่มี สัญลักษณ์หน้าคนติดอยู่ นั่นคือ อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาได้ นอกนั้น สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกเท่านั้น
ลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ?

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ


นักศึกษา มีปัญหาการใช้งานห้องเรียนออนไลน์ แจ้งปัญหาได้ที่
email: moodle@mail.rmutt.ac.th


นักศึกษาใหม่
กรุณาสมัครสมาชิกใหม่ โดยเลือก login ด้านซ้ายมือ (ลงทะเบียนอัตโนมัติเมื่อ login)

ด้วย user/password ของ Internet Account ของมหาวิทยาลัยฯ

หากมีปัญหาเรื่อง
Internet Account กรุณาติดต่อ เคาน์เตอร์บริการ Helpdesk
อาคาร iWork
หรือ เคาน์เตอร์ IT Zone ชั้น 1 อาคารหอสมุด


สมาชิกใหม่ที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมลในการยืนยันให้คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เพื่อทำการยืนยันการลงทะเบียน
confirmregister