• หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและแรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาค โมเมนต์และโมเมนต์ของแรงคู่ควบ ผลลัพธ์ของระบบแรง การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและสภาวะสมดุล

  • แนะนำให้รู้จักการบำรุงรักษาแบบป้องกัน และหลักการบำรุงรักษาในโรงงาน การวางแผนและพิกัดเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา รวมไปถึงการสำรวจและการประมาณราคาของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จะจัดซื้อเพื่อการซ่อมบำรุงรักษา สาเหตุของการสึกหรอ การกัดกร่อนและจุดอ่อนของเครื่องจักร การบำรุงรักษาเครื่องกลไกทั้งแบบเคลื่อนไหวกลับไปกลับมา และการเคลื่อนไหวแบบหมุนข้อต่อ ก้านต่อ และการป้องกันการสั่นสะเทือน