• ศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆเกี่ยวกับการวัดและหน่วยการวัดทางวิทยาศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับระบบจักรวาล วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก พลังงานและเชื้อเพลิง คลื่นและ สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสงสีและทัศนูปกรณ์ คลื่นเสียง สารเคมีในชีวิตประวัน ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

  • โลกและท้องฟ้า ระบบพิกัดเส้นขอบฟ้า ระบบพิกัดเส้น ศูนย์สูตร เครื่องมือทางดาราศาสตร์ ระบบสุริยะ ระบบดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย อุกาบาต ดาวหาง ฟิสิกส์ของดวงดาว กาแลกซี และจักรวาล