• สิ่งทอส่วนใหญ่ที่อยู่ในรูปของเสื้อผ้า เรามักจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว แต่ยังมีอีกหลายๆแง่มุมของสิ่งทอ รวมไปถึงวิทยาการและเทคโนโลยี ทางด้านสิ่งทอที่อาจจะถูกมองข้ามไปหรือถูกจำกัดให้อยู่ในวงแคบเฉพาะในกลุ่มของนักวิชาการ หากผู้ใช้มีความสนใจและเข้าใจ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งทอ เช่น ชนิดของเส้นใย สมบัติของเส้นใย การขึ้นรูปเป็นเส้นด้าย การขึ้นรูปเป็นผืนผ้า ก็จะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกวัสดุสิ่งทอที่มีในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการและการนำไปใช้ รวมไปถึงการดูแลรักษาด้วย เว็บนี้เป็นส่วนหนึ่งความพยายามของ หน่วยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาสิ่งทอ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในการเผยแพร่ความรู้ และเทคโนโลยีสิ่งทอ ทั้งในส่วนความรู้พื้นฐานและส่วนที่เป็นวิทยาการใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และเพื่อเป็นการเปิดมุมมองของสาธารณชนต่อสิ่งทอให้กว้างขึ้น
  • รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
    ทฤษฎีของการย้อมสี การจำแนกชนิดของสีย้อมตามหลักสากลกระบวนการทำให้วัสดุสิ่งทอติดสี หลักเบื้องต้นของการย้อมสีและศึกษาปัญหาที่มีผลต่อการย้อมสีดังต่อไปนี้ สีไดเร็กซ์ รีแอคทีฟ วัต ซัลเฟอร์ ดิสเพิร์ส แอซิด เบสิก ปิ๊กเม้นท์ ตามทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมเชิงการค้า ศึกษาเกี่ยวกับ Colour Index โดยมีภาคปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในการย้อมสีสิ่งทอ Dyeing theory, international classification of dyeing, textile dyeing processes, principles of dyeing, study the effect of the different dye types (direct, reactive, vat, disperse, acid, basic, pigment) according to theory and commercial application, colour index
  • พื้นฐานเบื้องต้นของเส้นใย กรรมวิธีการผลิตเส้นใยกึ่งสังเคราะห์จากวัสดุ พอลิเมอร์ธรรมชาติ และเส้นใยที่ผลิตจากวัสดุพอลิเมอร์สังเคราะห์ของแต่ละประเภท สารเคมีตัวตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์วัสดุพอลิเมอร์ของเส้นใยแต่ละชนิดกระบวนการที่ใช้ในการสังเคราะห์วัสดุพอลิเมอร์ สำหรับเส้นใย กระบวนการขึ้นรูปเส้นใยสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ พื้นฐานเบื้องต้นของอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตเส้นใย สมบัติและลักษณะเฉพาะด้านต่างๆของเส้นใยแต่ละชนิดและกรรมวิธีการผลิตเส้นด้ายใยสังเคราะห์เพื่อผิวสัมผัส (Textured Yarn)